Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
1 » 2 » aktywny Tlen Chlortix Oxy 1 Kg/ 3 Kg/ 5kg3
Aktywny tlen Chlortix OXY 1 KG/ 3 KG/ 5KG
Super promocja

Aktywny Tlen Chlortix Oxy 1 Kg/ 3 Kg/ 5kg

GOTIX

Dostępność: Dostępny

Koszt wysyłki: od 15,50 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:InPost Paczkomaty24/7 - 15,50 zł
Kurier Inpost - 22,50 zł
Kurier - 25,00 zł
Kurier - 30,00 zł
KURIER dla produktu FOLIA GeoBubble - dla szer. 4m - 180,00 zł
KURIER dla produktu FOLIA GeoBubble - dla szer. 3,5m - 160,00 zł
KURIER dla produktu FOLIA GeoBubbe - dla szer. 3m - 170,00 zł
KURIER dla produktu FOLIA GeoBubble - dla szer. 6m - 380,00 zł
KURIER dla produktu FOLIA GeoBubble - dla szer. 5m - 200,00 zł
Kurier dla produktu wąż półsztywny - 50,00 zł
Kurier dla produktu Drążki teleskopowe - 120,00 zł
Kurier dla produktu ZWIJACZ DO FOLII SOLARYCZNEJ - 120,00 zł
Kurier RABEN - Dostawa na Palecie - 220,00 zł
Odbiór osobisty, po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności produktów . Biesiekierz 69 k/Koszalina . Od pon do pt w godzinach 8:30-16:30 - 0,00 zł

Stan magazynowy: 1000 szt.

Stan produktu: Nowy

WAGA

Cena: 125,28 zł

Cena poprzednia: 110,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

Aktywny tlen Chlortix OXY 1 KG/ 3 KG/ 5KG

 

Skład:

 

Substancja czynna:  Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu CAS: 70693-62-8, WE: 274-778-7. 1000 g preparatu zawiera 860 g – 960 g substancji czynnej

 

Inne składniki: peroksodisiarczan(VI) di potasu  1-5%, tetra(węglan(2-)di-hydroksypentamagnezu  1-2%

 

Postać preparatu:

 

Preparat w postaci stałej; występuje w postaci:  tabletki 20 g

 

Zakres stosowania:

 

Preparat bakteriobójczy do dezynfekcji wody basenowej.

 

Działanie:

 

Stwierdzono, iż preparat niszczy patogeny takie jak:

 

Ø  Escherichia coli

 

Ø  Pseudomonas aeruginosa

 

Ø  Staphylococcus aureus

 

Ø  Enterococcus hirae

 

Ø  Legionella pneumophila

 

Sposób użycia:

 

Dezynfekcja wody basenowej

 

Baseny przydomowe bez automatycznej stacji dozującej

 

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody pitnej należy doprowadzić pH do poziomu 7,2-7,6. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniającej stałe i równomierne mieszanie wody - zastosować 70 g  preparatu ChlorTix OXY  na 1 m3 wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 24 h). Dawkowanie przeprowadzić wieczorem przez bezpośrednie wsypanie odpowiedniej ilości preparatu do wody wzdłuż krawędzi basenu, lub też wlanie roztworu wcześniej już rozpuszczonego w plastykowym pojemniku. Podczas użytkowania basenu zaleca się kontrolować stężenie ilości tlenu w wodzie. Można korzystać z baseny gdy stężenie tlenu znajduje się na poziomie 8-15mg/l. Czynność powtórzyć co 3-6 dni.

 

 

 

 

 

 

 

Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZNAK:

                                                                                                        alt           alt

 

Z Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

 

 

 

 

 

Zwroty wskazujące na środki ostrożności

 

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

 

P102 Chronić przed dziećmi

 

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę

 

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

 

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

 

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

 

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać.

 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

 

 

 

Dodatkowe informacje o zagrożeniach:

EUH208 - Zawiera peroksodisiarczan(VI) di potasu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

 

 

 

Przed użyciem przeczytaj ulotkę informacyjną

 

 

 

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego

 

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym:

 

Data produkcji:

 

Nr serii:

 

Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję