Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
1 » 2 » spa Time Hardness Stabiliser 1l ( Stabilizator Twardości ) 3
SPA TIME HARDNESS STABILISER 1L ( stabilizator twardości )

Spa Time Hardness Stabiliser 1l ( Stabilizator Twardości )

BAYROL

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 48 godzin

Koszt wysyłki: od 18,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 18,00 zł
Kurier - 53,00 zł
Kurier RABEN - 180,00 zł
Przesyłka kurierska - 18,00 zł
Kurier - 100,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Numer katalogowy: 5518200

Kod producenta: 5518200

Stan magazynowy: 1000 szt.

Stan produktu: Nowy

Cena: 64,99 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

Produkt Hardness Stabiliser zapobiega wytrącaniu i odkładaniu się związków powodujących twardość wody, a zwłaszcza związków wapnia. Przez jego stosowanie można zapobiec zmętnieniu wody i osadzaniu się związków wapnia w wannach SPA i basenach, filtrach i wymiennikach ciepła.

Ponadto Hardness Stabiliser dodany odpoiednio wcześnie wiąże jony metali zawarte w wodzie i tym samym zapobiega zabarwieniom wody. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy do napełniania i uzupełniania wody w basenie używana jest nieuzdatniona woda studzienna.

Sposób użycia

Hardness Stabiliser należy dozować zaraz po napełnieniu wanny SPA przy włączonej pompie obiegowej. Dozowanie zależy od twardości wody i wynosi 20 – 30 ml na 1 m3 wody w wannie SPA:

  • 15 – 20 dH - 20 ml/m³
  • 20 – 25 dH - 25 ml/m³
  • > 25 dH - 30 ml/m³

Przy temperaturach wody powyżej 28 C zaleca się zwiększenie dozowanych ilości od 30% do 50%. Kolejne dozowania zależą od ilości dodawanej świeżej wody.

Dodatkowe informacje i oznakowanie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • Może powodować korozję metali.
Środki ostrożności:
  • Chronić przed dziećmi.
  • Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
  • Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas pracy nie jeść i nie pić. Nie wdychać aerozolu. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Używać środków ochrony osobistej Zabezpieczyć przed dostępem osób  nieuprawnionych. Magazynować w suchym i chłodnym miejscu.

Magazynować osobno od produktów alkalicznych. Okres przechowywania – do 5 lat. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Po użyciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać wyłącznie w oryginalnych pojemnikach. Zadbać, by etykiety były dobrze widoczne . Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać wymagania przepisów w zakresie magazynowania substancji chemicznych. Przechowywać osobno od środków spożywczych.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. Wskazówki pierwszej pomocy

Po wdychaniu: Wdychanie aerozoli może wywołać podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego, z objawami w postaci kataru, kaszlu, bólu w klatce piersiowej.

Kontakt ze skórą: U osób wrażliwych mogą wystąpić objawy w postaci pieczenia / zaczerwienia skóry mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt z oczami: Może wywołać cofające się uszkodzenie (łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie).

Po połknięciu: Spożycie powoduje podrażnienie błony śluzowej ust, gardła, układu pokarmowego. Można oczekiwać reakcji ze strony układu pokarmowego – bóle brzucha, biegunka

Wskazówki pierwszej pomocy

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po wdychaniu: W przypadku podejrzenia zatrucia aerozolem, ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Oczy dokładnie, przez ok. 15 minut, przemyć dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). W przypadku wystąpienia dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. W przypadku wystąpienia dolegliwości - zasięgnąć porady lekarza.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać sorbent - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego usunięcia. Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu sorbentu, zmyć dużą ilością wody.

Postępowanie z odpadami produktu, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

19 09 99 inne niewymienione odpady.
15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję